TALJOY'a Hoş Geldiniz

☆☆Laparoskopi Aletleri☆☆

11

☆☆Laparoskopi Forsepsi, Makas☆☆

22

☆☆Bipolar Pıhtılaşma Forsepsi☆☆

33

☆☆Elektrikli Pıhtılaştırıcı / Emişli Elektrikli Pıhtılaştırıcı / Fıtık Aleti / Sulama ☆☆

4

☆☆Laparoskopi Aleti / Trokar☆☆

5

☆☆Thor akoskopi Aletleri / Pediatrik Laparoskopi Aletleri☆☆

6

☆☆Tiroid Aletleri / Yay Kavramalı Forseps / Tek Delikli Laparoskopi Aletleri☆☆

7

☆☆Elektrikli Histera-kesici☆☆

8

☆☆Elektrikli Histera-kesici Bağlantı Parçaları (6 parçalı Set) / Sulama için Trokar / Kupa Rahim Manipülatörü Tip A / Kupa Rahim Manipülatörü Tip B☆☆

9

☆☆ Rahim Tutma Forsepsi / Çok Fonksiyonlu Rahim Manipülatörü / Rahim Manipülatörü / Sinoskopi Aletleri☆☆

10

☆☆Sinoskopi Aletleri Bağlantı Parçaları (Opsiyonel)☆☆

11

☆☆Sinoskopi Aletleri Bağlantı Parçaları (Opsiyonel)☆☆

12

☆☆Sinoskopi Aletleri Bağlantı Parçaları (Opsiyonel)☆☆

13

☆☆Sinoskopi Aletleri☆☆

14

☆☆Sinoskopi Aletleri Bağlantı Parçaları (Opsiyonel)☆☆

15

☆☆Elektrikli Burun Emişli Kesici Aletler☆☆

16

☆☆Orta Kulak Mikrocerrahi Aletleri Seti☆☆

17

☆☆Alın Lambası☆☆

☆☆Laringoskopi Aletleri☆☆

18

☆☆Larenks Aletleri Bağlantı Parçaları (Opsiyonel)☆☆

19

☆☆Bademcik Enstrümanı☆☆

20

☆☆Bronkoskopi Aletleri ve Bağlantı Parçaları☆☆

☆☆Özofagosk Opi Aletleri☆☆

21

☆☆Artroskopi Aletleri☆☆

22

☆☆Artroz Tıraş Makinesi / Uyluk Fiksasyonu / Çapraz Bağları Yeniden Yapılandırma Aletleri☆☆

23
24

☆☆İntervertebral Foramen için Endoskop☆☆

25
26

☆☆Sistoskopi Aletleri / Üreterorenoskopi Aletleri / Perkütan Nefroskop Seti / Rezektoskop Seti☆☆

27